одобрен

Регистър на язовирите, общинска собственост на територията на Столична община

Уникален идентификатор:  0914ea8a-29aa-4906-8c47-dc5e1b7c9783

Описание:

Регистър на язовирите, общинска собственост на територията на Столична община

Основна тема:  Околна среда

околна среда столична община язовири

Версия: 3.1

Отговорник подръжка: opendata_noa@sofia.bg

Връзка с отговорник подръжка: opendata_noa@sofia.bg

  • Създаден на: 2019-03-29 12:34:42
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-03-29 12:43:09
  • Последно променил: opendata_noa-2162