одобрен

Регистър на чувствителните зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи

Уникален идентификатор:  09b63fc8-a8a5-44fc-bd4e-8587e6448fcc

Описание:

Регистър на чувствителните зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, съгласно Закона за водите

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правосъдие, правна система, обществена безопасност

биогенни елементи закон за водите регистър чувствителни зони

Версия: 2

Автор: Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Връзка с автор: bd_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

  • Създаден на: 2017-02-22 15:23:53
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:49:10
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте