одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  0a1d1423-1d73-49dc-962e-5d4f5f8a0ca9

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-05-09 13:49:16
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:44:24
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo