одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи RZP

Уникален идентификатор:  0a25170c-373f-4bbb-89e2-c9f985799845

Описание:

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Варна земеделска, горска техника и машини за земни работи

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2016-07-12 12:57:05
  • Създаден от: maya_veselinova_geteva
  • Последна промяна: 2019-03-01 10:28:32
  • Последно променил: migrate_data