одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Уникален идентификатор:  0a58ee05-1b1c-4172-beaf-ad0554fbd7f2

Описание:

Регистър на пчелини и пчелни семейства на територията на община Струмяни

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

пчели пчелини пчелни семейства

Версия: 2

Автор: Райна Серезлиева

Връзка с автор: strumyani_oba@yahoo.com

Отговорник поддръжка: strumyani_oba@yahoo.com

Връзка с отговорник поддръжка: strumyani_oba@yahoo.com

  • Създаден на: 2017-08-28 11:13:44
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:17:40
  • Последно променил: migrate_data