непроверен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТОРВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Уникален идентификатор:  0a802886-8d8b-4ed8-bc1b-f3c8824b06c1

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-03-29 11:09:02
  • Създаден от: hgoranov
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:12:10
  • Последно променил: hgoranov