одобрен

Регистър на обектите за обществено предназначение

Уникален идентификатор:  0a9184df-e151-469c-87cd-528dfd2939c9

Описание:

Регистъра на обектите за обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно приложение номер 6 от Наредба номер 9 от 2006 г. на електронен и хартиен носител

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 1

Автор: Деян Петров

Връзка с автор: d.p.petrov@mbox.contact.bg

Отговорник подръжка: d.p.petrov@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник подръжка: d.p.petrov@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2018-03-12 12:24:49
  • Създаден от: deyan_petrov
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:01:50
  • Последно променил: migrate_data