одобрен

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух

Уникален идентификатор:  0b221dfb-519c-4a41-8b98-13c56e93c565

Описание:

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух на територията на РИОСВ - Плевен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

атмосферен въздух РИОСВ - Плевен

Версия: 3.3

Автор: РИОСВ - Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2018-03-20 13:14:12
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-02 10:21:16
  • Последно променил: silvia