одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар

Уникален идентификатор:  0b4d7991-749e-4841-8238-34a5270d8387

Описание:

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен 2021-2022 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие одз плащане рентно Сливен РМС 214/2016

Версия: 5.3

Източник: ОДЗ- Сливен

Автор: ОДЗ- Сливен

Връзка с автор: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-03-09 13:26:25
  • Създаден от: elena_trashlieva
  • Последна промяна: 2021-03-10 14:12:26
  • Последно променил: bikozhuharov