одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  0b5b8794-a04e-4122-bb56-8a86fd90bd8e

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж от Община Ямбол, актуален към 30.06.2019 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

община разрешителни строеж Ямбол

Версия: 4

Отговорник подръжка: r.stoyanova@yambol.bg

Връзка с отговорник подръжка: r.stoyanova@yambol.bg

  • Създаден на: 2019-07-15 15:55:32
  • Създаден от: radka_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-10-31 14:58:33
  • Последно променил: radka_stoyanova