одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на община Руен

Уникален идентификатор:  0b91726c-ac23-4c04-bac0-9c12163df69a

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и др. в община Руен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

пластмаса площадки за отпадъци хартия и картон

Версия: 1

Автор: Алпер Хюсеинали

Връзка с автор: alper_82@abv.bg

Отговорник поддръжка: alper_82@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: alper_82@abv.bg

  • Създаден на: 2018-02-22 07:25:40
  • Създаден от: nedzhmetin_yusuf
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:33:25
  • Последно променил: migrate_data