одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж - област Стара Загора

Уникален идентификатор:  0bfdedca-aece-48b9-bae9-9eb2ec95353c

Описание:

Регистър на издадени разрешения за строеж - област Стара Загора

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Автор: Дарина Атанасова

Връзка с автор: datanasova@sz.government.bg

Отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 06:44:59
  • Създаден от: mariya_aleksieva
  • Последна промяна: 2019-05-14 10:58:25
  • Последно променил: mariya_aleksieva