одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

Уникален идентификатор:  0c0b6e2d-88eb-4b21-90b7-055f9f795a18

Описание:

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

Източник: Община Челопеч

Автор: Татяна Цонкова

Връзка с автор: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2020-01-29 11:07:43
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-29 11:09:55
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova