одобрен

Списък на туроператорите и туристическите агенти

Уникален идентификатор:  0c316006-c7df-4cc5-ab39-418359ad9627

Описание:

Съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за туризма в Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за вписаните туроператори и туристически агенти.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

туризъм

Версия: 2

Автор: Петър Градинаров

Връзка с автор: p.gradinarov@tourismt.government.bg

Отговорник подръжка: p.gradinarov@tourism.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: p.gradinarov@tourism.government.bg

  • Създаден на: 2015-04-14 11:36:03
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-30 01:45:01
  • Последно променил: migrate_data