одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Уникален идентификатор:  0c4ef594-f28a-4e4c-8973-6572263c1537

Описание:

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Ямбол

Основна тема:  Образование, култура и спорт

образование план-прием Ямбол

Версия: 2.10

  • Създаден на: 2019-03-29 13:13:53
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-05-03 11:00:15
  • Последно променил: donka_ivanova