одобрен

Отчет за дейността на РЗИ - Разград през 2019 г.

Уникален идентификатор:  0d4f1f4f-cb12-4447-802a-24e27d311488

Описание:

Отчет за дейността на РЗИ - Разград през 2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

Разград годишен отчет РЗИ

Версия: 1.2

Отговорник поддръжка: s-marinova@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник поддръжка: s-marinova@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2020-10-26 09:26:30
  • Създаден от: sevdalinamarinova12
  • Последна промяна: 2020-11-03 15:17:47
  • Последно променил: bikozhuharov