одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация 2018 Своге

Уникален идентификатор:  0d5e17a1-7f37-42a3-96f7-7609747aa2e2

Описание:

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация 2018 Своге

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2018-10-30 10:32:07
  • Създаден от: svoge_admin
  • Последна промяна: 2018-11-30 11:20:17
  • Последно променил: migrate_data