одобрен

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Уникален идентификатор:  0d9c4dc9-0563-4941-893f-69e74b7189a2

Описание:

Министерство на правосъдието поддържа ЦРЮЛНЦ.
Правно основание: чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Вписват се само юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

регистри

Версия: 1

Автор: Любов Бончева

Връзка с автор: L_Boncheva@justice.government.bg

Отговорник поддръжка: L_Boncheva@justice.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: L_Boncheva@justice.government.bg

  • Създаден на: 2015-05-29 11:08:58
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-30 02:08:11
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте