одобрен

Списък на синдиците

Уникален идентификатор:  0ec09c6e-ebb4-42da-bd2f-f98e3231b337

Описание:

Министерство на правосъдието поддържа Списък на синдиците.
Правно основание: Наредба №8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 2

Автор: Любов Бончева

Връзка с автор: L_Boncheva@justice.government.bg

Отговорник поддръжка: L_Boncheva@justice.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: L_Boncheva@justice.government.bg

  • Създаден на: 2015-05-29 11:13:35
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-30 02:08:02
  • Последно променил: migrate_data