одобрен

Списък на одобрените предприятия за СЖП, одобрени съгласно Регламент 1069/2009/ЕС

Уникален идентификатор:  107b03c7-c229-41b6-b015-c5f160295186

Описание:

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 1069/2009/ЕС, регистрирани на територията на Република България

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

обекти предприятия странични животински продукти Регламент 1069/2009/ЕС

Версия: 1.22

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2016-04-28 07:52:05
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-09-29 16:13:39
  • Последно променил: skirov