одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж - област Шумен

Уникален идентификатор:  108196aa-5ffe-4f8a-ac54-e6e0198058e2

Описание:

Регистър на издадените разрешения за строеж - област Шумен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

област Шумен разрешения регистър строеж шумен

Версия: 2

Автор: Йорданка Кръстева

Връзка с автор: oashumen@oblastshumen.government.bg

Отговорник поддръжка: oashumen@oblastshumen.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: oashumen@oblastshumen.government.bg

  • Създаден на: 2017-08-23 15:26:16
  • Създаден от: yordanka_krasteva
  • Последна промяна: 2019-09-18 00:29:34
  • Последно променил: yordanka_krasteva