одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Костенец 2018 г.

Уникален идентификатор:  10926386-a1bc-44b3-b2c7-cc6f69e580f1

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2019-02-28 10:20:48
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2020-01-24 15:59:13
  • Последно променил: kostenetz