одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2015-2016

Уникален идентификатор:  10a3d503-1462-41a9-8160-0519db2e1639

Описание:

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на зекмеделските земи за землищата в област Ловеч (по общини) за стопанската 2015-2016 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 2

Автор: Габриела Борисова

Отговорник поддръжка: krassen8@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: krassen8@abv.bg

  • Създаден на: 2016-07-20 09:30:53
  • Създаден от: krasen_vasilev_kolev
  • Последна промяна: 2019-07-12 11:02:40
  • Последно променил: migrate_data