одобрен

Списък на сключените договори през 2021 г. в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за нуждите на Министерство на финансите

Уникален идентификатор:  10f4fed9-d4a5-4bd8-943f-a0e5ce6a3b52

Описание:

Източник на данните: Министерството на финансите

Обновяване на данните: До 31.12.2022 г.

Формат на предоставяне на информацията: .excel

Описание на данните: Таблицата съдържа списък на сключените от Министерство на финансите договори за възлагане на стоки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които са възложени от МФ. В таблицата е посочен и срока на действие на сключените договори.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Понятия и дефиниции: ЗОП - Закон за обществените поръчки
ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

договори зоп МФ списък МФ договори РМС 54/2019 2021

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2021-12-29 15:47:35
  • Създаден от: a.meshkova
  • Последна промяна: 2021-12-30 14:10:18
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте