одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2020 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Уникален идентификатор:  1153beb7-d167-464c-9f08-0117a2918f5d

Описание:

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2020 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

одз плащане рентно Силистра средно 2020 РМС 214/2016

Версия: 3.2

Източник: ОДЗ Силистра

Автор: ОДЗ Силистра

Връзка с автор: odzg_silistra@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_silistra@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_silistra@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-01-12 14:04:27
  • Създаден от: tundzher_myumyun_redzheb
  • Последна промяна: 2021-01-12 18:59:49
  • Последно променил: bikozhuharov