непроверен

Отхвърлени проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 (ОПТ) до 05.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  115d7c35-8a69-46fe-b0c8-89440d4cd219

Описание:

Информация за отхвърлени проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 (ОПТ) до 05.04.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Източник: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Автор: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Връзка с автор: mail@mtitc.government.bg

Отговорник поддръжка: dstamatov@mtitc.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: dstamatov@mtitc.government.bg

  • Създаден на: 2019-04-19 11:48:44
  • Създаден от: dstamatov
  • Последна промяна: 2019-04-19 11:52:01
  • Последно променил: dstamatov