одобрен

За 2019 год. - Озон - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  11d32c10-2230-4bc4-b435-dcc87c907d2b

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се създават и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

  • Създаден на: 2019-05-07 11:15:56
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-07-30 10:04:19
  • Последно променил: rossalina