одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2017 година

Уникален идентификатор:  120007fe-8c58-4d3c-8da9-aebf0fe62b49

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2017 г., изразено в лева на декар

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

годишно плащане рентно средно

Версия: 1

Автор: Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив

Връзка с автор: odzg_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2018-02-15 12:52:39
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2018-10-20 09:40:47
  • Последно променил: migrate_data