одобрен

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  12d3cff6-ca32-4604-8c79-4927dc589c6d

Описание:

Регистърът е изготвен и се поддържа, съгласно Наредба № 5 от 6 юли 2011 г., обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване лекари лекарствени продукти плевен разрешения Наредба №5/2011г.

Версия: 4.2

Източник: rzi@rzi-pleven.com

Автор: rzi@rzi-pleven.com

Отговорник поддръжка: rzi@rzi-pleven.com

Връзка с отговорник поддръжка: rzi@rzi-pleven.com

  • Създаден на: 2016-06-28 08:42:04
  • Създаден от: aleksandrina_ivanova
  • Последна промяна: 2019-10-14 12:26:39
  • Последно променил: aleksandrina_ivanova