одобрен

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Уникален идентификатор:  12ee2a42-7d3f-47d4-a85b-eb3c4b56f8b2

Описание:

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Government organisation

Версия: 3.1

Автор: daeu

Връзка с автор: mail@e-gov.bg

Отговорник поддръжка: mail@e-gov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mail@e-gov.bg

  • Създаден на: 2020-06-11 21:40:00
  • Създаден от: Hariskov91
  • Последна промяна: 2020-08-23 21:22:33
  • Последно променил: Hariskov91