одобрен

Специализирани МОД и МОВ ЮЛИ

Уникален идентификатор:  13741171-eff5-4dbb-9a8a-69203f8874e7

Описание:

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/smallWineProducers

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 1

Автор: Анелия Даскалова

Връзка с автор: anelia.daskalova@customs.bg

Отговорник поддръжка: anelia.daskalova@customs.bg

Връзка с отговорник поддръжка: anelia.daskalova@customs.bg

  • Създаден на: 2018-08-06 12:46:07
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2018-10-10 10:27:25
  • Последно променил: migrate_data