одобрен

Регистър на безстопанствените кучета

Уникален идентификатор:  13b29085-b2a4-4fea-a3d7-4d9aca04eca0

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 3.3

  • Създаден на: 2019-05-10 08:51:05
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:37:46
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo