одобрен

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА

Уникален идентификатор:  13c3811b-54ed-4c89-a896-758c29935720

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-22 16:53:59
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-22 16:55:13
  • Последно променил: kgeorgiev