одобрен

Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Уникален идентификатор:  13eff5de-d725-4c58-9e32-46806056b9ad

Описание:

Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Основна тема:  Енергетика

възобновяеми източници Министерство на енергетиката намаляване на тежестта първи ценови период регистър

Версия: 6.1

Автор: Дирекция ЕСПУЕР, Министерство на енергетиката

Връзка с автор: saidntres@me.government.bg

Отговорник поддръжка: saidntres@me.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: saidntres@me.government.bg

  • Създаден на: 2017-04-27 11:08:49
  • Създаден от: kiril_vasilev
  • Последна промяна: 2020-02-13 15:18:04
  • Последно променил: zlatina_taneva