одобрен

2020 г. - Серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  14275b5d-c352-4e30-aca0-d15e1f5ad921

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 3.1

  • Създаден на: 2020-04-30 17:34:29
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-04-30 17:41:12
  • Последно променил: rossalina