одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Силистра

Уникален идентификатор:  145c794a-80fa-4035-a7c6-1d3175e7274e

Описание:

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Силистра

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 3

Автор: Фиданка Парушева

Връзка с автор: md@rzi-silistra.com

Отговорник поддръжка: md@rzi-silistra.com

Връзка с отговорник поддръжка: md@rzi-silistra.com

  • Създаден на: 2016-05-30 07:44:59
  • Създаден от: nina_atanasova_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-06-25 16:03:13
  • Последно променил: apfso