одобрен

Регистър за издадените разрешения за извършване на таксиметрови услуги

Уникален идентификатор:  147ced59-9dad-4d2b-9860-0d2f227f3f1a

Описание:

Регистър за издадените разрешения за извършване на таксиметрови услуги

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-12-20 15:10:19
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-01-10 16:34:41
  • Последно променил: bikozhuharov