одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Видин

Уникален идентификатор:  148aefc9-295f-4f54-9c89-9ee1b8a1500b

Описание:

В регистъра са въведени следните данни: № по ред, № и дата на издаденото удостоверение, седалище и адрес на лицето получило удостоверение, име на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на регистрацията и основанието за това, забележки по вписаните обстоятелства

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Димитър Димитров

Връзка с автор: rzi-vidin@mh.government.bg

Отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-29 09:05:26
  • Създаден от: dimitar_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:03:53
  • Последно променил: migrate_data