одобрен

Списък на лицата, на които са издадени позволителни за ползване на лечебни растения през 2018 г.

Уникален идентификатор:  1543f694-ec22-467d-8e60-41fa18b4776e

Описание:

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 6 от Закона за защитените територии, през 2018 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени позволителни за ползване на лечебни растения на територията на Национален парк Централен Балкан

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-11-04 14:00:44
  • Създаден от: pavlina_ivanova_racheva
  • Последна промяна: 2020-08-07 10:45:00
  • Последно променил: ivanova