одобрен

Планирани обществени обществени поръчки за нуждите на Министерство на финансите, които предстои да бъдат проведени

Уникален идентификатор:  15588706-78d3-49f9-bcf1-c79d23f79808

Описание:

Източник на данните е Министерството на финансите. Обновяване на данните се прави веднъж годишно през текущата година. Форматът на предоставяне на информацията е в .csv. Таблицата съдържа график за възлагане на планираните обществени поръчки за доставки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани от Министерство на финансите /МФ/. В таблицата е посочен и редът за възлагане на ОП/видът на процедурите.
Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/
Понятия и дефиниции: МФ – Министерство на финансите; ЗОП - Закон за обществените поръчки; ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 9

  • Създаден на: 2018-05-09 07:13:12
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-09-26 11:06:53
  • Последно променил: n_kasabova