одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен 2014-2015 година

Уникален идентификатор:  156ab1f2-5c51-4b68-887a-b15838fbbec3

Описание:

Информацията е по общини и землища за областта, както и в лв/дка, според начина на трайно ползване на земеделските имоти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие рентно плащане Сливен

Версия: 1

Автор: ОДЗ- Сливен

Връзка с автор: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-30 12:16:55
  • Създаден от: elena_trashlieva
  • Последна промяна: 2018-10-15 12:44:14
  • Последно променил: migrate_data