одобрен

Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  15f14ed7-efa8-4b5b-86ed-8631f9e4fd35

Описание:

Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на повърхностните водни тела

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

басейново управление състояние басейнова дирекция БД ПУРБ повърхностни водни тела район екологично потенциал Източнобеломорски ИБР БДИБР

Версия: 3.6

Източник: https://earbd.bg/DOKLADI_ZA_SYSTOYaNIETO_NA_VODNITE_TELA_NA_TERITORIYaTA_NA_IBR-p1201

Автор: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Връзка с автор: bd_plovdiv@earbd.bg

Отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

  • Създаден на: 2022-05-19 10:06:23
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2022-05-20 11:53:17
  • Последно променил: nikolina.stoyanova
 

Моля изчакайте