одобрен

Средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска

Уникален идентификатор:  16023998-ef6c-4f75-b89c-47de9f91d993

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.5

  • Създаден на: 2019-02-28 10:21:27
  • Създаден от: maya_veselinova_geteva
  • Последна промяна: 2019-02-28 10:37:17
  • Последно променил: maya_veselinova_geteva