одобрен

Данни за контакт с ТЕЛК съставите в страната

Уникален идентификатор:  1646c536-7210-49a7-8099-e09862a52d26

Описание:

Списък с данни за контакт с ТЕЛК съставите в страната, които се събират в НЕЛК с официална кореспонденция от директорите на РЗИ в качеството им на органи по чл. 10 от Закона за здравето.
Обобщените данни за ТЕЛК се публикуват и поддръжат от НЕЛК в портала за отворени данни като упълномощен от ДАЕУ с официална кореспонденция орган.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване хора с увреждания ТЕЛК временна неработоспособност инвалидност трайна неработоспособност вид и степен на увреждане експертно решение медицинска експертиза НЕЛК

Версия: 2.13

Отговорник поддръжка: r.petkova@nelk.bg

Връзка с отговорник поддръжка: r.petkova@nelk.bg

  • Създаден на: 2021-12-13 16:44:33
  • Създаден от: r.petkova
  • Последна промяна: 2022-06-01 14:29:36
  • Последно променил: r.petkova
 

Моля изчакайте