одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Монтана

Уникален идентификатор:  16757a27-8c56-4bf4-ade9-fd7e1b9abc91

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

култура монтана община паметници на културата регистър

Версия: 1

Автор: Иванка Генинска

Връзка с автор: kultura@montana.bg

Отговорник поддръжка: kultura@montana.bg

Връзка с отговорник поддръжка: kultura@montana.bg

  • Създаден на: 2017-09-25 08:15:49
  • Създаден от: desislava_zamfirova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:56:27
  • Последно променил: migrate_data