одобрен

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по професии и профили в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища в област Варна за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  16871525-3eb8-4693-99db-e2a242ebbdf9

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 2.4

Отговорник поддръжка: y.hristova@ruo-varna.bg

Връзка с отговорник поддръжка: y.hristova@ruo-varna.bg

  • Създаден на: 2020-05-07 14:00:15
  • Създаден от: yordanka_hristova
  • Последна промяна: 2020-05-07 14:05:02
  • Последно променил: yordanka_hristova