одобрен

Бюра по труда в България

Уникален идентификатор:  16bce964-8d0a-4ca6-a021-84799dc4ed6d

Описание:

ДРСЗ - Дирекция "Регионална служба по заетостта"
ДБТ - Дирекция "Бюро по труда"
XML Тагове:
- title - Наименование на ДРСЗ или ДБТ
- city - Населено място
- pk - Пощенски код на населеното място
- address - Пощенски адрес
- director - Директор на структурата
- email - Офицален адрес на електронна поща
- phone - Телефон
- code - Вътрешноведомствен код на структурата (ДРСЗ и ДБТ)
- officeHours - Официално работно време
- longitude - Географска дължина
- latitude - Географска ширина

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Население и социални условия

Агенция по заетостта Бюра по труда Бюро по труда Заетост НПДЗ Работа

Версия: 1

Автор: Йордан Йорданов

Връзка с автор: Y.Yordanov@az.government.bg

Отговорник поддръжка: Y.Yordanov@az.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Y.Yordanov@az.government.bg

  • Създаден на: 2015-06-24 12:16:50
  • Създаден от: y_yordanov
  • Последна промяна: 2018-11-29 12:26:10
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте