одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Уникален идентификатор:  170cd16a-ec03-40e6-b608-2c797780fb98

Описание:

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии от Община Златарица

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното.

Основна тема:  Транспорт

Версия: 1.1

Автор: Емилия Иванова

Връзка с автор: emi_812003@yahoo.com

Отговорник подръжка: stoeva.eu@gmail.com

Връзка с отговорник подръжка: stoeva.eu@gmail.com

  • Създаден на: 2019-03-26 11:33:18
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-26 11:37:15
  • Последно променил: Stoeva