одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

Уникален идентификатор:  17683de1-35bb-4434-9314-e63555b15156

Описание:

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-10-04 13:31:48
  • Създаден от: valentina_valkova
  • Последна промяна: 2019-10-04 13:37:56
  • Последно променил: valentina_valkova