одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Смолян

Уникален идентификатор:  17d90572-6f04-4c6b-acab-da30dbf7ba9a

Описание:

Регистър на обектите с обществено предназначение - Приложение № 6 към Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с oбществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции .
Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Смолян.
Представена е информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и данни за заличаване на регистрацията.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване обекти с обществено предназначение

Версия: 4.6

Автор: РЗИ-Смолян

Връзка с автор: rzi@rzi-smolyan.com

Отговорник подръжка: vilivass@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: vilivass@abv.bg

  • Създаден на: 2018-04-11 08:56:26
  • Създаден от: rositsa_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-04-01 08:53:31
  • Последно променил: rzi-smolyan